Av: komposittrall.online

En bra trädäck som komposittrall behöver en noggrann installation för att den ska se bra ut och hålla länge. Sättet du installerar din underhållsfritt trädäck i komposit på beror på vilken typ av trädäck ditt köp. Till att börja med finns det två typer av monteringsalternativ för komposittrall. Beroende på vilken typ av underhållsfritt trädäck i komposit du köper, kan du installera ditt underhållsfritt trädäck i komposit med skruvar, eller så kan du installera trädäcket med fästelement. Men när du köper räfflade komposittrall är det enda tillgängliga alternativet att använda klämmor och fästelement. Vilket monteringsalternativ för komposittrall är rätt för mitt trädäck? Läs med för att veta.

Tips för att installera din komposittrall själv

Om du anlitar en trädäckinstallatör för att bygga din träkomposit uteplats, behöver du inte fråga om installationsalternativen. En trädäckinstallatör vet hur man installerar olika typer av träplastkompositbrädor. Du kan be din leverantör av underhållsfritt trädäck i komposit att rekommendera en expertinstallatör. De flesta leverantörer arbetar med trädäckinstallatörer, så du bör lätt hitta en.

Komposit Täckbräda Inkapslad Baltic Brown

Kop nu : Komposit Inkapslad Täckbräda Baltic Brown

Om du bestämmer dig för att installera din komposittrall själv, bör du vara säker på att du har kompetensen. Komposittrall är en hållbar produkt, men hållbarheten påverkas av hur väl du installerar den. Korrekt trädäckinstallation översätter till långvarig trädäck.

Men om du inte följer bästa praxis när du bygger ditt trädäck, kommer det inte att hålla länge. Lite snickarkunskaper kommer att hjälpa dig när du bygger ditt trädäck. Husägare som vill bygga sina trädäck bör veta att mäta brädorna. Dessutom bör husägare veta hur man skär träplastkomposittrall till formen.

Eftersom du behöver en handborr när du bygger reglarna bör du veta hur du använder den. Den bästa praxisen är avgörande när du installerar ditt underhållsfritt trädäck i komposit. Bygg reglarna och lämna rätt utrymme. Placera kompositbrädorna på rätt sätt när du bygger ditt trädäck.

Typ av installationsalternativ för komposittrall

Det finns flera sätt husägare kan installera ett trädäck. Men när det gäller komposittrall så finns det två sätt att få till ett vackert trädäck. Husägare kan använda skruvar för att fixera trädäcket till reglarna. Eller husägare kan använda klämmor och fästelement. Om du är bekant med trädäck bör du veta att du kan använda spik för att installera det. Men att använda spik på komposittrall är inte rätt sak att göra och bör inte göras. Om du kommer att använda clips eller fästen beror på vilken typ av brädor du köper.

Typ av kompositbrädor

Det finns flera typer av träplastkompositbrädor. trädäckleverantörer klassificerade komposit trädäck utifrån dess sammanhang. När det gäller trädäckinstallation finns det två typer av komposittrall. Det finns det räfflade trädäcket och det räfflade trädäcket. Den räfflade har en dike eller kanaler vid sina sidor.

När du installerar trädäcket använder du klämmorna och fästelementen för att haka fast den räfflade brädans diken. Detta kommer att förhindra att klämmorna dyker upp på toppen av trädäcket. Oräfflade brädor har inga diken vid sina sidor. Sidan är rak, som trägolvsidor. För att installera oräfflade trädäcket behöver du skruvar och inte klämmor. Men skruvarna kommer att dyka upp på toppen av träplastkomposittrall.

Använda klämmor och fästelement för att installera ditt trädäck i komposit

installationsalternativ för trädäcket

Kontrollera dina brädor för att se om du har köpt räfflade. Om de är räfflade, bör du köpa nödvändiga installationstillbehör. Klämmor och fästelement krävs för att installera denna typ av trädäcket. Du måste bygga reglarna eller underkonstruktionen som kommer att fungera som basen på ditt trädäcket. Det är här dina snickarkunskaper kommer att vara användbara. Förbered marken för att fixa stolparna som kommer att vara ditt trädäckfot.

Täck hålen med cement och låt dem torka. Fäst sedan plankor på stolparna tills du har byggt din stomme i önskad form av ditt trädäcket. Lägg plasttrallbrädorna på reglarna och se till att du börjar från ena sidan med startklämmor. Använd mellanliggande klämmor för att installera de återstående träplastkompositbrädorna tills du är klar.

Använda skruvar för att installera ditt trädäck

Processen att använda skruvar för att bygga ditt trädäcket liknar klipp tills det skede där du ska lägga brädorna. Montera sedan ditt räfflade trädäck med skruvar genom att förborra brädorna innan du fäster dem på reglarna.

komposittrall-classic-teak

Kop nu : Komposittrall Marine Classic Teak

 Slutsats

Vilket monteringsalternativ för komposittrall är rätt för mitt trädäck? Vilka installationsalternativ som är tillgängliga för dig beror på om du köper räfflade eller oräfflade skivor. Räfflade brädor kräver clips och fästelement, medan oräfflade kräver skruvar.

Las mer : Komposit vs plasttrall vilket är bättre?

Show CommentsClose Comments

Leave a comment