Av: komposittrall.online

Att lägga till trädäck till din förening är ett sätt att förbättra utseendet. Men att lägga till ett trädäck som komposittrall kommer inte bara att förbättra utseendet utan kommer att öka värdet på ditt hem. Bortsett från det kommer komposittrall att ge dig extra utomhusutrymme för dina aktiviteter. Du kan koppla av och dela minnen på ditt underhållsfritt trädäck i komposit med dina vänner och familj. Vilken typ av trädäcksdesign du bygger spelar också roll. De flesta trädäck har raka sidor med hårda kanter. Du kan göra ett unikt trädäck om du bygger ett krökt komposittrall.

Vad är ett böjt trädäck?

Till skillnad från den traditionella trädäcksdesignen med raka sidor, har böjda trädäck inte raka sidor. Istället har den kurva eller cirkulära sidor. Denna typ av trädäck har rundade kanter och har inte det normala utseendet som traditionella trädäck. Materialet som du kommer att använda för att bygga ett böjt trädäck är kompositbrädor. När du bygger ett böjt trädäck måste reglarna vara cirkulära eller böjda för att passa designen.

Varför det kommer att gynna dig att bygga ett böjt komposittrall

En anledning till att bygga ett böjt komposittrall är att skapa något unikt som matchar din smak. Ditt hus kan skilja sig från andra i ditt område om du ger det en unik funktion som gör ditt identiskt. Traditionell trädäckdesign har raka sidor med rektangulära kanter. Denna designtyp är vanlig och används i nästan alla hem som har en trädäck.

Att bygga ett kurvträdäck skiljer sig från den normala trädäcksdesignen som skiljer dig från andra trädäcksägare. Dessutom kommer böjda trädäck att öka värdet eller värdet på din fastighet eftersom det är en unik design. När du bor i ett område med flera hem som liknar varandra kan du ha svårt att särskilja ditt.

När du gör ett böjt komposittrall i din trädgård eller på framsidan av ditt hem, kommer du att tycka att det är lätt att känna igen ditt hus. Dessutom kommer böjda trädäck att ge dig en känsla av individualitet och kreativitet genom att särskilja din fastighet. Böjda trädäck kommer också att tilltala dina grannar eftersom du har skapat något unikt. Detta kommer att få din fastighet att sticka ut för potentiella framtida köpare.

Hur bygger du ett krökt komposittrall?

böjd trädäck

Sättet du bygger ett böjt komposittrall liknar hur du bygger rakt trädäck. Du bör bestämma om du vill ha ett förhöjt eller jämnt trädäck. Detta gör att du kan veta om du kommer att använda stolpar för trädäcksfundamentet. Du bör sedan göra designen och se till att den passar in där du vill att den ska vara. Om du planerar att bygga din böjda komposittrall själv, bör du notera att det kräver skicklighet. Detta beror på att ett krökt komposittrall skiljer sig från ett normalt trädäcksdesign. Underbyggnaden måste vara krökt för att uppnå en kurvutformning.

Steg ett – Rensa området

När du planerar ditt underhållsfritt trädäck i komposit måste du rensa området där du ska fixa trädäcket. Detta måste du göra oavsett om det är ett böjt eller rakt trädäck. Om du måste jämna till din trädgård för att göra ditt trädäck rakt, bör du göra det. Sedan bör du mäta arean för att veta hur stor din trädäck kommer att bli. Eftersom du bygger ett cirkulärt trädäck bör du överväga de cirkulära kanterna.

Steg två – Bygg grunden

De flesta böjda komposittrall är vanligtvis markplan. Vissa husägare tror att markplan inte kräver en grund. Men du måste bygga en solid grund av din böjda trädäck. Om ditt trädäck är spolat kan du använda betongplattor för att ersätta stolpar som används för förhöjda trädäck. Du bör placera plattorna vid kanterna på ditt trädäck. Hur många betongplattor du lägger beror på dig. Men du måste se till att du ger din böjda komposittrall en solid grund. Du bör cementera plattorna till marken med betong så att ditt trädäck förblir fixerat.

Steg tre – Bygg reglarna

En böjd komposittrall kräver också bjälklag. Reglarna kommer inte att ha raka kanter som de traditionella raka balkarna. Kanterna måste vara böjda för att säkerställa att du uppnår en böjd design.

Steg fyra – Lägg brädor

Efter att du har byggt reglarna ska du lägga brädorna. Se till att du placerar dem 5 mm från varandra.

Slutsats

Du kan bygga ett krökt komposittrall om du vill skapa en unik design i ditt hem. Denna typ av trädäck kommer att skapa en visuell tilltalande i ditt hem.

Kop nu : Komposittrall Smart™ Regular Beach Grey

Las mer : Ska jag använda räfflade eller oräfflade komposittrall för en ren finish?

Show CommentsClose Comments

Leave a comment