Så när det kommer till komposittrall finns det två distinkta varianter. De massiva profilerna och de ihåliga profilerna.

Ihålig Komposit

Hålkomposit är de vanligaste och traditionella kompositmaterialen eftersom de tar mindre material och är lättare att tillverka. De är av en lägre vikt och är därför mer lämpade för applikationer som terrasser och tak.
Den största nackdelen med att ha en ihålig profil är att den förlorar en del strukturell integritet eftersom den inte är lika mycket massa. Om vatten någonsin fastnat i plankorna kan det vattnet frysa och bryta brädorna. Så de är inte riktigt lämpliga för våta eller marina tillämpningar. Och de rekommenderas generellt att byggas med en sluttning så att vatten naturligt rinner från ytan och insidan av plankorna.

Köp nu: Classic Komposittrall

Fördelar och nackdelar med ihålig komposit.

Fördelar:
1: Mindre vikt
2: Lättare att arbeta med
3: Lägre pris

Nackdelar:
1: Inte lämpad för våta eller marina områden.
2: Behöver mer stödram
3: Inte lika snygga kanter så större behov av gavlar eller fasadbrädor.

Massiv Komposit

Massiv Komposit är så att säga storebror till Ihålig Komposit. De väger mer vilket gör att de inte är lika lämpade att installeras i områden där vikten är nyckeln såsom balkonger. De är lite robustare vilket innebär att de kan installeras med större c/c-avstånd och är mycket lämpliga för våta områden som runt poolen eller nära vatten.
Eftersom de har mer massa tenderar de att expandera och dra ihop sig något mer på grund av temperaturförändringar. De tål också mer vikt eftersom de är solida.

Köp nu: Komposittrall

Fördelar och nackdelar med Massive komposite.

Fördelar:
1: Högre hållbarhet
2: Högre lastkapacitet
3: Behöver inte så stor hjälpram
4: Kan inte fyllas med vatten
5: Lämplig för marina och våta applikationer

Nackdelar:
1: Vikt kan vara ett problem vid transport eller konstruktion
2: Generellt högre transport och produktionskostnad
3: Högre pris

Läs mer :   Är komposittäckning bra för hamnar?

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

Marine40™ KomposittrallSolid Chocolate 4800 x 146 x 19 mm

Marine40™ är en komposittrall från Green Plank som har är massiv och har designats med våta utrymmen i tanke som bland annat runt pooler och utemiljöer.

Ni kan välja om ni vill ha tillbehör i Aluminium eller i Komposit.

För mer information kan ni ringa vår kundtjänst på 040 191 194