Komposittrall är hållbart. Sant, men det betyder inte att skyddar jag min komposittrall. Vissa förhållanden kan skada komposittrall. En av dem misslyckas med att underhålla den regelbundet. En annan är att låta fukt eller vatten lägga sig på ytan av ditt trädäck utan att sopa det. De flesta husägare kommer inte att underhålla sina underhållsfritt trädäck i komposittrall under vintern; de kommer att låta snön lägga sig på ytan under lång tid. Detta kan orsaka fuktinfiltration och så småningom förstöra träplastkomposittrall.

Skydd av komposittrall

Så, hur skyddar jag min komposittrall? Några viktiga punkter diskuteras nedan för detta.

Regelbunden rengöring

Altandäck i komposit kräver minimalt underhåll, oftast endast i form av regelbunden avspolning. Det är viktigt att poängtera att produkten är underhållsfri i den bemärkelsen att den inte behöver oljas eller slipas. Dock blir även en underhållsfri träkomposit smutsig av omgivningen och måste därför tvättas av.

Regelbunden rengöring av komposittrall rekommenderas. Även om ytan verkar ren är det viktigt att förhindra att det byggs upp smuts av exempelvis pollen eller nedfall som finns naturligt i luften och som kan orsaka mögel.

Mild rengöring med rengöringsmedel

Rengöring med vanligt milt rengöringsmedel för hushåll (diskmedel eller mild såpa) och vatten. Blanda 1 dl rengöringsmedel med 1 liter ljummet vatten. Applicera rengöringsmedlet med en tät borste med hårdare strån. Rengör hela däcket och spola sedan av med vatten ur trädgårdsslangen. Använd inte högtryckstvätt, då risken finns att rengöringsmedlet stänker ner andra detaljer runt däcket och kan orsaka fläckar på dessa.

Naturlig mognad

Under de första månaderna efter installationen kan komposittrall skifta något i färg. Påverkade av vädret kan brädorna få en något ljusare nyans och blekna i färgen med ca 8-10 procent.
Precis som trägolv och andra golv, mognar brädorna lite de första 3-6 månaderna. Ojämn exponering av sol och andra väderfenomen, kan göra att trädäcket får en något onyanserad yta – färgskiftningar. Detta tillstånd är dock tillfälligt. Du kan förhindra en ojämn ljusexponering genom att se till att inte täcka ytan med mattor, möbler etc, under de första veckorna.

kop nu : Komposittrall Smart™Marine Teak

Olika sätt att torka av fläckar från komposit

Smuts och skräp

Rengör komposittrallen genom att borsta bort smuts eller skräp med en kvast med hårda borst (för att komma åt smutsen i trallens spår). För att få bort smuts kan mildare rengöringsmedel användas tillsammans med varmt vatten.

Streck från färgkritor

Streck efter färgkritor är vanligtvis permanenta. Försök få bort strecken genom att skrubba området med en mjuk borste med varmt vatten och milt rengöringsmedel.

Mögel

Använd rengöringsmedel för trä eller såpa.

Is och snö

Tösalt kan användas för att smälta snön. Snön eller isen har i sig själv ingen inverkan på produkten. Skölj bort överblivet salt när väderleken medger detta.

Vattenfläckar

En nyinstallerad trall i träkomposit har inte hunnit anpassa sig till sin nya miljö, vilket tar upp till 10-12 veckor. Under denna period kan vattenfläckar upp- komma på trallytan. Vattenfläckar är inte en skada utan en kombination av smuts, regnvatten/ dagg. Trä- kompositen kommer från en fabriksmiljö och behöver anpassa sig till sin nya miljö.
Fläckarna som kan uppkomma ligger på ytan på trä- komposittrallen och är inget som tränger in i trallen. När produkten har anpassat sig kommer dessa märken inte att komma tillbaka annat än om produkten är smutsig och smutsen binds av t.ex. regnvatten/dagg eller om regnet innehåller mycket svaveloxider.

Vattenfläckar tvättas bort med vanligt milt hus- hållsrengöringsmedel (diskmedel eller mild såpa) och vatten. Följ instruktionerna under rubriken ”Regelbun- den rengöring” där du kan läsa om hur man blandar rengöringsmedel och vatten samt hur man borstar och spolar rent tralldäcket.

Olje- och vinfläckar

Olja och i vissa förekommande fall rödvin tränger in i ytan på träkomposit en och ska därför skyndsamt torkas bort. Tvättas av med vanligt milt rengöringsmedel (såpa eller diskmedel) och vatten. Blanda 1 dl rengöringsmedel med 1 liter ljummet vatten. Applicera rengöringsmedlet med en tät borste med hårdare strån.

Om vin- eller oljefläckarna fortfarande är synliga när träkomposit en har torkat, tas fläcken bort genom att man med sandpapper slipar bort fläcken i längdriktning. I de fall trallen legat länge och bleknat i solen, kommer ursprungsfärgen att visa sig. Denna kommer att blekna med tiden tills den får samma färg som övriga trallen.

Fläckar av bläck

Fläckar av bläck kan vara bestående. Skrubba fläcken med varmt vatten uppblandat med milt rengöringsmedel för att ljusa upp fläcken. Skölj noggrant. Använd inte klorin!

Skydda dina kompositbjälkar

Reglarna på ditt underhållsfritt trädäck i komposit är underkonstruktion eller ramen som fungerar som dess grund. Man måste skydda reglarna från fukt eftersom fukt kan få dem att ruttna. Enligt husägare började de flesta trädäck att delas och ruttna runt 8-10 år. Det beror på att träbjälklaget som används för att göra trädäcket utsätts för fukt. Vatten kommer att infiltrera reglarna genom trädäcksbrädorna och skruvhålen.

När vattnet väl når träbjälklaget kommer det att orsaka förfall eller röta, vilket leder till att trädäcket kollapsar. För att säkerställa att dina reglar håller lika länge som din komposittrall måste du vidta åtgärder för att skydda dem. Använd butyltejp för att täta toppen av reglarna för att förhindra att fukt kommer in i dem. Husägare bör se till att de tejpar toppen av reglarna innan de fixerar sina underhållsfri komposittrall på dem. Att tejpa dina reglar garanterar att den håller lika länge som din träplastkomposit.
Eller använd kompositreglar.

Slutsats

Hur skyddar jag min komposittrall? För att skydda din underhållsfria komposittrall måste rengöra regelbundet. Du bör också tejpa toppen av dina trä-reglar för att förhindra förfall eller röta. Eller använda reglar i komposit.

Las mer : Hur du skyddar dina kompositbrädor

Show CommentsClose Comments

Leave a comment