Komposittrall är det bästa uteplatsmaterialet du kan installera. Den har hållbarhet och enkelt underhåll som en del av dess fördelar. Bortsett från det är komposittrall estetiskt tilltalande utan extra färg. Men det kommer en tid när din underhållsfritt trädäck i komposit behöver underhåll. Detta innebär att du måste underhålla ditt underhållsfritt trädäck i komposit för att det ska hålla länge. Underhåll är avgörande om du måste njuta av ditt trädäck eftersom underlåtenhet att underhålla det kommer att skada trädäcket. De flesta husägare försummar sina trädäck utan underhåll, så behovet av att reparera trädäcket kommer in.

Reparerar komposittrall

Den här texten förklarar hur man reparerar komposittrall med ansiktsskruv.

Vad är ett komposittrall med ansiktsskruv?

Det finns flera sätt att fixera komposittrall till reglarna under installationsprocessen. Ett sätt är att använda skruvar. En annan installationsmetod är att använda spik. Den sista metoden för att installera komposittrall är med klämmor och fästelement. För bästa praxis rekommenderar tillverkare av plast-träkomposit inte att använda spik för att fixera trädäcket på reglarna. Istället bör husägare eller trädäckinstallatörer använda antingen skruvar eller klämmor.

Om du installerar en räfflad komposit behöver du clips, men om du installerar en räfflad bräda behöver du skruvar. Face skruv komposit trädäck är ett trädäck som installeras med skruvar. Skivorna förborras först innan skruvarna sedan skruvas in i skivorna. Denna typ av trädäckinstallation är inte lika attraktiv som montering av clips. Skruvarna kommer att synas på ytan av trädäcket, vilket gör ytan mindre attraktiv. Vissa husägare löser detta problem genom att måla toppen av skruvarna för att matcha färgen på trädäcket.

När din ansiktsskruv kan behöva repareras

Komposittrall kräver mindre underhåll än trä. Men detta betyder inte att du inte behöver underhålla ditt trä-plast-däck alls. De flesta husägare misslyckas med att underhålla sitt trädäck vilket resulterar i skador på ytan eller understrukturen. Mögel kommer inte att trivas på ytan av träplastkomposit, kontrollera om du rengör den regelbundet. Men om du låter löv och kvistar förmultna ovanpå trädäcket, då ska du räkna med mögel.

Om mögeltillväxten kvarstår och sprider sig, kan du vidta åtgärder för att reparera ditt trädäck. Att inte installera ditt trädäck är en annan anledning till att du kan behöva reparera din trädäck. Du måste lämna utrymme mellan brädorna på grund av expansion. Annars kommer brädorna att sjunka. Din komposithantering kan skadas om värme får den att expandera och sjunka. När hängning uppstår i ditt trädäck måste du reparera trädäcket.

Hur du reparerar ditt ansiktsskruvade trädäck

Hur du reparerar ett trädäck varierar beroende på vilken typ av reparation du vill göra. Vi kommer att förklara de processer som är gemensamma för alla typer av reparationer.

Steg ett – Inspektera komposittrallet

Att inspektera ditt underhållsfri komposittrall för skador är det första steget att ta innan du börjar reparera trädäcket. Detta kommer att göra det möjligt för dig att identifiera skadeområdet på ditt trädäck. Om mögeltillväxt är vad du ser upp för, kommer du lätt att upptäcka mögel när du inspekterar. Om din trädäckyta är hängig, kommer du att se hängfläcken på trädäcket. Detta gör att du kan veta om du ska byta trädäck eller justera brädan.

Steg två – Rengör eller ta bort trädäcket

Om du identifierar mögel på golvytan bör du vidta åtgärder för att rengöra den. När du rengör mögel och alg, använd en mjuk borste och skrubba med tvålvatten. Gör det tills din yta är ren innan du sköljer med vatten för att göra toppen ren. Om du måste reparera ditt trädäck på grund av häng, måste du skruva loss trädäcket för att justera de hängande brädorna. Om brädorna är svårt skadade så byter du bara brädorna mot nya. För att skruva loss ditt trädäck måste du använda en skruvmejsel och vrida skruvarna åt andra hållet, vilket är moturs. Efter att ha tagit bort skruvarna, då är du bra att byta ut eller reparera skivorna.

Steg tre – Skruva fast brädorna

Efter att ha reparerat ditt trädäck och tagit bort skruvarna, bör du skruva tillbaka trädäcket på plats. En borrmaskin kommer att göra denna uppgift snabbare och effektivt. Sedan kan du måla ytan på skruven för att dölja toppen.

Slutsats

Det finns många sätt att reparera komposittrall med en frontskruv. Det rätta sättet att reparera underhållsfritt trädäck i komposit med en frontskruv är att först kontrollera om det finns skador och sedan åtgärda skadan genom att justera brädorna eller byta den.

Läs mer :  Bygga trädäck för tufft väder

Läs mer :  Belysningsidéer för komposittrallför tufft väder

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

Marine40™ KomposittrallSolid Chocolate 4800 x 146 x 19 mm

Marine40™ är en komposittrall från Green Plank som har är massiv och har designats med våta utrymmen i tanke som bland annat runt pooler och utemiljöer.

Ni kan välja om ni vill ha tillbehör i Aluminium eller i Komposit.

För mer information kan ni ringa vår kundtjänst på 040 191 194