Av: komposittrall.online

Komposittrall ser ut som trädäck och innehåller till och med trä och en stor mängd plast. Brädorna har olika storlekar som liknar trädäcksbrädor. Att installera komposittrall liknar att installera trädäck beroende på typen av trädäckbrädor. Det finns två typer av trä-plast trädäcksbrädor. De är räfflade och ogräfflade trä-plast-däck. Sättet du installerar räfflade trädäck skiljer sig från hur du kommer att installera räfflade trädäck. Oräfflade trädäcksbrädor liknar trädäcksbrädor, och du kan installera dem med skruvar och spik. Montering av räfflade trädäck kräver clips och fästen och en metod som skiljer sig från trä.

Det kan vara enkelt att installera komposittrall

Om du funderar på att installera dina komposittrall brädor själv, finns det saker du måste veta för att göra uppgiften enklare för dig. Du bör kunna använda vanliga träinstallationsverktyg som en borrmaskin och en såg. Den typ av såg som du behöver för att installera komposittrall är en cirkelsåg.

 Även om alla typer av såg som du använder är bättre, gör en cirkelsåg det lättare för dig att såga trä-plastskivorna. Du bör använda en hammare om du vill använda spik för att installera din komposittrall. Observera att det inte är en bra praxis att använda spik för att installera komposittrall. Istället för spik bör du använda skruvar om du vill göra ytkompositinstallation.

Bortsett från det bör du veta hur man använder klämmor och fästelement för att fixera kompositbrädorna. Alla dessa trädäckfärdigheter kräver erfarenhet, och du måste känna till dem om du vill lyckas med att installera ditt komposit trädäck. På så sätt blir det enkelt att installera komposittrall. Men om du inte har alla dessa färdigheter för montering av komposittrall bör du få en installatör att göra uppgiften åt dig.

Installera ditt underhållsfritt trädäck i komposit

Att installera komposittrall är en steg-för-steg-process, och du måste se till att du inte missar några installationssteg av trä-plast. Det börjar med att du rengör området du ska installera altanen och fixar brädorna på ramen.

Trallgrund och inramning

Det första steget för att bygga ditt underhållsfritt trädäck i komposit är att göra grunden. Du måste rensa platsen där du ska installera dina komposittrall. Det är här du ska lägga grunden. Grunden till ditt underhållsfritt trädäck i komposit är gjord av 4-x-4 eller 4-x-6 trästolpar eller betongplattor. Om du höjer ditt underhållsfritt trädäck i komposit ovanför marken behöver du långa trästolpar för att höja det.

installera trädäck med stolpar

Men om komposittrall är plant behöver du korta betongplattor istället för stolpar. Du måste gräva hål runt omkretsen av ditt trädäck så att du kan placera stolparna i dem. Se till att hålen är djupa så att stolparna kommer in i dem innan du täcker hålen med betong.

 Sedan kan du täcka hålen med cement och vänta tills de torkar innan du fortsätter att bygga ramen på ditt trädäck. Ramen på ditt trädäck är ett nätverk av träplankor som ansluter till stolparna och täcker kanten. Du måste installera den yttre ramen först och fästa dem vid stolparna innan du monterar reglarna.

Sedan ska du börja fixa de inre plankorna som ska koppla ihop de yttre plankorna. Du bör se till att avståndet mellan dem är minst 16 tum, och avståndet bör inte vara mer än 16 tum. Gör det tills du har lagt till tillräckligt med träplankor till din trädäcksram för att komplettera din trädäcksram.

Lägga de komposit trädäckbrädorna och täcka kanterna

Efter att ha byggt din trä-plast inredningsram måste du ordna brädorna på ramen. På så sätt kommer du att slutföra installationen av ditt trädäck. Om ditt trä-plasttrall ligger nära en struktur, bör du börja från sidan och se till att du får plats mellan strukturen och brädorna.

Det är enkelt att installera trädäck

Detta för att det ska expandera och dra ihop sig utan att spricka ditt trädäck. Om du använder räfflade trädäck måste du fixera startklämmor för att hålla nere de första uppsättningarna av brädor innan du använder mellanklämmor för att installera de återstående brädorna. Men om du använder oräfflade brädor behöver du inga clips, bara skruvar. Efter att du har installerat ditt underhållsfritt trädäck i komposit kan du täcka kanten med fascia.

Slutsats

Att installera komposittrall är enkelt om du är bekant med att bygga saker och hur du använder alla verktyg som krävs för att bygga stommen och installera trädäckbrädorna.

Kop nu : Komposittral- Classic Beach Grey

Las mer : Ska jag installera komposittrall?

Show CommentsClose Comments

Leave a comment